วันทองไร้ใจ / Wanthong Rai Jai / Wanthong yang Tegas
Rank: 2130th, it has 2.2K monthly / 98.6K total views.
Authors: Mu
Artists: Mu
Genres: Webtoon , Josei(W) , Drama , Fantasy , Historical , Reincarnation , Romance
Original language: Thai
Translated language: English
Read direction: Top to Bottom
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2021
Summary:
Pennueng was reincarnated into one of the most well-known Thai folklore epics, "Khun Chang Khun Phaen". To be more precise, she woke up as a younger self of the infamous female lead, Wanthong ‘Two Hearts Bitch’. The nickname she was unfairly given before sentenced to death for appearing indecisive toward the contesting of marriage to her. All because she couldn't decide which of these two abusive men to be with! The handsome accomplished man but a philanderer that this body originally fell in love with or the ugly wealthy man who obsessively faithfully loved you? ...Screw that! I'm not choosing any of you!
show the remaining
Notices:
Updated weekly on every Sunday. (GMT+7)

Chapters (104)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 98
Migamiz 432 + 1K 50 hours ago
Chapter 97
Migamiz 554 + 1.6K 9 days ago
Chapter 96
Migamiz 610 + 2.1K 19 days ago
Chapter 95
Migamiz 611 + 1.8K 23 days ago
Chapter 94
Migamiz 660 + 2.7K 39 days ago
Chapter 93
Migamiz 694 + 2.4K 47 days ago
Chapter 92
Migamiz 742 + 2.3K 50 days ago
Chapter 91
Migamiz 723 + 2.4K 53 days ago
Chapter 90
Migamiz 831 + 3.1K 67 days ago
Chapter 89
Migamiz 835 + 2.7K 74 days ago
Chapter 87
Migamiz 971 + 3.4K 88 days ago
Chapter 86
Migamiz 980 + 3.5K 95 days ago
Chapter 85
Migamiz 964 + 3.5K 102 days ago
Chapter 84
Migamiz 956 + 3.5K 110 days ago
Chapter 83
Migamiz 937 + 3.5K 116 days ago
Chapter 82
Migamiz 964 + 3.5K 122 days ago
Chapter 81
Migamiz 1K + 3.6K 123 days ago
Chapter 80
Migamiz 1.1K + 4.3K 137 days ago
Chapter 79
Migamiz 1.1K + 3.8K 144 days ago
Chapter 78 [Season 3]
Migamiz 1.3K + 4.4K 151 days ago
Special Chapter #AD
Migamiz 1.5K + 9.8K 339 days ago
Special Chapter #4
Migamiz 1.4K + 6.6K 341 days ago
Special Chapter #3
Migamiz 1.4K + 7.1K 347 days ago
Special Chapter #Q&A
Migamiz 1.5K + 8K 351 days ago
Chapter 76
Migamiz 1.9K + 9.5K 365 days ago
Chapter 75
Migamiz 1.9K + 8.9K 368 days ago
Chapter 74
Migamiz 1.8K + 8.3K 369 days ago
Chapter 73
Migamiz 1.8K + 8.9K 372 days ago
Chapter 72
Migamiz 1.9K + 8.9K 375 days ago
Chapter 71
Migamiz 1.8K + 8.4K 377 days ago
Chapter 70
Migamiz 2.2K + 8.9K 379 days ago
Chapter 69
Migamiz 1.9K + 8.5K 381 days ago
Chapter 68
Migamiz 2K + 8.8K 383 days ago
Chapter 66
Migamiz 2K + 9.8K 387 days ago
Chapter 65
Migamiz 2.3K + 9.2K 389 days ago
Chapter 64
Migamiz 2.2K + 10K 391 days ago
Chapter 63
Migamiz 2.4K + 11.9K 396 days ago
Chapter 62
Migamiz 2.1K + 10.1K 397 days ago
Chapter 61 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.4K 398 days ago
Chapter 60 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.2K 399 days ago
Chapter 59 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.7K 400 days ago
Chapter 58
Migamiz 2.2K + 10K 401 days ago
Chapter 57
Migamiz 2.3K + 10.6K 402 days ago
Chapter 56
Migamiz 2.3K + 10.5K 403 days ago
Chapter 55
Migamiz 2.4K + 10.6K 404 days ago
Chapter 54
Migamiz 2.5K + 11.5K 406 days ago
Chapter 53
Migamiz 2.6K + 12K 408 days ago
Chapter 52
Migamiz 2.6K + 12.3K 410 days ago
Chapter 51
Migamiz 2.7K + 13K 412 days ago
Chapter 50
Migamiz 2.7K + 13.2K 413 days ago
Chapter 49
Migamiz 2.7K + 13K 414 days ago
Chapter 48 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 12.6K 415 days ago
Chapter 47 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 12.9K 416 days ago
Chapter 46
Migamiz 2.6K + 12.1K 417 days ago
Chapter 45
Migamiz 2.6K + 11.9K 418 days ago
Chapter 44
Migamiz 2.6K + 11.7K 419 days ago
Chapter 43
Migamiz 2.7K + 12.3K 420 days ago
Chapter 42
Migamiz 2.6K + 11.9K 421 days ago
Chapter 41
Migamiz 2.7K + 12.4K 422 days ago
Chapter 40 🎵
Migamiz 2.8K + 12.9K 423 days ago
Chapter 39 [Season 2]
Migamiz 2.9K + 13.6K 424 days ago
Special Chapter #2
Migamiz 2.5K + 12.3K 433 days ago
Special Chapter #1
Migamiz 2.8K + 12.7K 434 days ago
Chapter 37
Migamiz 2.8K + 13.2K 439 days ago
Chapter 36
Migamiz 2.8K + 12.8K 440 days ago
Chapter 35
Migamiz 2.8K + 13.1K 442 days ago
Chapter 34
Migamiz 2.7K + 12.1K 443 days ago
Chapter 33
Migamiz 2.7K + 12.3K 445 days ago
Chapter 32
Migamiz 2.8K + 12.7K 446 days ago
Chapter 31
Migamiz 2.8K + 12.6K 447 days ago
Chapter 30
Migamiz 2.9K + 13.3K 448 days ago
Chapter 29
Migamiz 2.9K + 13.6K 449 days ago
Chapter 27
Migamiz 3K + 13.6K 451 days ago
Chapter 26
Migamiz 3K + 13.8K 452 days ago
Chapter 25
Migamiz 3.1K + 13.5K 453 days ago
Chapter 24
Migamiz 3.1K + 13.8K 454 days ago
Chapter 23
Migamiz 3.3K + 14.6K 456 days ago
Chapter 21
Migamiz 3.3K + 14.7K 459 days ago
Chapter 19 (CW:Ghost)
Migamiz 3.4K + 15.9K 461 days ago
Chapter 18
Migamiz 3.4K + 15.8K 462 days ago
Chapter 17
Migamiz 3.6K + 15.9K 463 days ago
Chapter 16
Migamiz 3.7K + 16.5K 465 days ago
Chapter 15
Migamiz 3.7K + 16.5K 466 days ago
Chapter 14
Migamiz 3.7K + 16.4K 467 days ago
Chapter 13
Migamiz 3.8K + 16.9K 468 days ago
Chapter 12
Migamiz 4K + 18K 469 days ago
Chapter 11
Migamiz 4.2K + 19.1K 471 days ago
Chapter 10
Migamiz 4.1K + 19.9K 473 days ago
Chapter 9
Migamiz 4.2K + 19.1K 473 days ago
Chapter 8
Migamiz 4.5K + 20.8K 474 days ago
Chapter 7
Migamiz 4.9K + 22.4K 475 days ago
Chapter 6
Migamiz 4.8K + 24.6K 476 days ago
Chapter 4
Migamiz 4.9K + 23.8K 478 days ago
Chapter 3
Migamiz 5.2K + 25.2K 479 days ago
Chapter 2
Migamiz 6.2K + 30.1K 480 days ago
Chapter 1
Migamiz 10.6K + 51.1K 480 days ago

Reviews

Comments

Disqus