วันทองไร้ใจ / Wanthong Rai Jai / Wanthong yang Tegas
Rank: 1916th, it has 2.4K monthly / 101.2K total views.
Authors: Mu
Artists: Mu
Genres: Webtoon , Josei(W) , Drama , Fantasy , Historical , Reincarnation , Romance
Original language: Thai
Translated language: English
Read direction: Top to Bottom
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2021
Summary:
Pennueng was reincarnated into one of the most well-known Thai folklore epics, "Khun Chang Khun Phaen". To be more precise, she woke up as a younger self of the infamous female lead, Wanthong ‘Two Hearts Bitch’. The nickname she was unfairly given before sentenced to death for appearing indecisive toward the contesting of marriage to her. All because she couldn't decide which of these two abusive men to be with! The handsome accomplished man but a philanderer that this body originally fell in love with or the ugly wealthy man who obsessively faithfully loved you? ...Screw that! I'm not choosing any of you!
show the remaining

Chapters (109)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 103
Migamiz 469 + 1.1K 67 hours ago
Chapter 102
Migamiz 526 + 1.5K 7 days ago
Chapter 100
Migamiz 635 + 2.4K 23 days ago
Chapter 99
Migamiz 634 + 2.1K 27 days ago
Chapter 98
Migamiz 599 + 2.3K 35 days ago
Chapter 97
Migamiz 650 + 2.4K 42 days ago
Chapter 96
Migamiz 694 + 2.7K 52 days ago
Chapter 95
Migamiz 687 + 2.4K 56 days ago
Chapter 94
Migamiz 718 + 3.2K 72 days ago
Chapter 93
Migamiz 748 + 2.8K 81 days ago
Chapter 92
Migamiz 795 + 2.7K 84 days ago
Chapter 91
Migamiz 772 + 2.8K 87 days ago
Chapter 90
Migamiz 892 + 3.5K 100 days ago
Chapter 89
Migamiz 882 + 3.1K 107 days ago
Chapter 87
Migamiz 1K + 3.8K 121 days ago
Chapter 86
Migamiz 1K + 3.8K 128 days ago
Chapter 85
Migamiz 1K + 3.8K 135 days ago
Chapter 84
Migamiz 994 + 3.9K 143 days ago
Chapter 83
Migamiz 975 + 3.8K 149 days ago
Chapter 82
Migamiz 1K + 3.8K 155 days ago
Chapter 81
Migamiz 1K + 4K 157 days ago
Chapter 80
Migamiz 1.1K + 4.7K 170 days ago
Chapter 79
Migamiz 1.2K + 4.1K 177 days ago
Chapter 78 [Season 3]
Migamiz 1.4K + 4.8K 184 days ago
Special Chapter #AD
Migamiz 1.5K + 10K 372 days ago
Special Chapter #4
Migamiz 1.4K + 6.9K 374 days ago
Special Chapter #3
Migamiz 1.5K + 7.4K 380 days ago
Special Chapter #Q&A
Migamiz 1.5K + 8.3K 385 days ago
Chapter 76
Migamiz 1.9K + 9.8K 398 days ago
Chapter 75
Migamiz 1.9K + 9.2K 401 days ago
Chapter 74
Migamiz 1.8K + 8.6K 402 days ago
Chapter 73
Migamiz 1.9K + 9.2K 405 days ago
Chapter 72
Migamiz 1.9K + 9.1K 408 days ago
Chapter 71
Migamiz 1.9K + 8.6K 410 days ago
Chapter 70
Migamiz 2.2K + 9.1K 412 days ago
Chapter 69
Migamiz 2K + 8.8K 414 days ago
Chapter 68
Migamiz 2K + 9.1K 416 days ago
Chapter 66
Migamiz 2K + 10.1K 420 days ago
Chapter 65
Migamiz 2.3K + 9.5K 422 days ago
Chapter 64
Migamiz 2.2K + 10.3K 424 days ago
Chapter 63
Migamiz 2.4K + 12.2K 429 days ago
Chapter 62
Migamiz 2.2K + 10.3K 430 days ago
Chapter 61 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.6K 431 days ago
Chapter 60 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.4K 432 days ago
Chapter 59 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 11K 433 days ago
Chapter 58
Migamiz 2.2K + 10.3K 434 days ago
Chapter 57
Migamiz 2.3K + 10.9K 435 days ago
Chapter 56
Migamiz 2.3K + 10.7K 436 days ago
Chapter 55
Migamiz 2.4K + 10.8K 437 days ago
Chapter 54
Migamiz 2.5K + 11.8K 439 days ago
Chapter 53
Migamiz 2.6K + 12.3K 441 days ago
Chapter 52
Migamiz 2.6K + 12.6K 443 days ago
Chapter 51
Migamiz 2.7K + 13.3K 445 days ago
Chapter 50
Migamiz 2.7K + 13.5K 446 days ago
Chapter 49
Migamiz 2.7K + 13.3K 447 days ago
Chapter 48 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 12.9K 448 days ago
Chapter 47 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 13.1K 449 days ago
Chapter 46
Migamiz 2.7K + 12.4K 450 days ago
Chapter 45
Migamiz 2.7K + 12.2K 451 days ago
Chapter 44
Migamiz 2.6K + 12K 452 days ago
Chapter 43
Migamiz 2.7K + 12.7K 453 days ago
Chapter 42
Migamiz 2.7K + 12.2K 454 days ago
Chapter 41
Migamiz 2.7K + 12.7K 455 days ago
Chapter 40 🎵
Migamiz 2.9K + 13.2K 456 days ago
Chapter 39 [Season 2]
Migamiz 2.9K + 13.9K 457 days ago
Special Chapter #2
Migamiz 2.5K + 12.6K 466 days ago
Special Chapter #1
Migamiz 2.9K + 13K 467 days ago
Chapter 37
Migamiz 2.9K + 13.5K 472 days ago
Chapter 36
Migamiz 2.8K + 13.1K 473 days ago
Chapter 35
Migamiz 2.9K + 13.4K 475 days ago
Chapter 34
Migamiz 2.7K + 12.3K 476 days ago
Chapter 33
Migamiz 2.8K + 12.5K 478 days ago
Chapter 32
Migamiz 2.8K + 13K 479 days ago
Chapter 31
Migamiz 2.8K + 12.9K 480 days ago
Chapter 30
Migamiz 2.9K + 13.6K 481 days ago
Chapter 29
Migamiz 2.9K + 13.9K 482 days ago
Chapter 27
Migamiz 3.1K + 13.9K 484 days ago
Chapter 26
Migamiz 3K + 14.1K 485 days ago
Chapter 25
Migamiz 3.1K + 13.8K 486 days ago
Chapter 24
Migamiz 3.1K + 14.1K 487 days ago
Chapter 23
Migamiz 3.3K + 14.9K 489 days ago
Chapter 21
Migamiz 3.3K + 15K 492 days ago
Chapter 19 (CW:Ghost)
Migamiz 3.4K + 16.2K 494 days ago
Chapter 18
Migamiz 3.4K + 16.1K 495 days ago
Chapter 17
Migamiz 3.6K + 16.3K 496 days ago
Chapter 16
Migamiz 3.7K + 16.8K 498 days ago
Chapter 15
Migamiz 3.7K + 16.9K 499 days ago
Chapter 14
Migamiz 3.8K + 16.8K 500 days ago
Chapter 13
Migamiz 3.9K + 17.3K 501 days ago
Chapter 12
Migamiz 4.1K + 18.4K 502 days ago
Chapter 11
Migamiz 4.2K + 19.5K 504 days ago
Chapter 10
Migamiz 4.2K + 20.3K 506 days ago
Chapter 9
Migamiz 4.3K + 19.5K 506 days ago
Chapter 8
Migamiz 4.5K + 21.2K 507 days ago
Chapter 7
Migamiz 4.9K + 22.8K 508 days ago
Chapter 6
Migamiz 4.8K + 25.1K 509 days ago
Chapter 4
Migamiz 5K + 24.2K 511 days ago
Chapter 3
Migamiz 5.3K + 25.7K 512 days ago
Chapter 2
Migamiz 6.2K + 30.7K 513 days ago
Chapter 1
Migamiz 10.7K + 52.2K 513 days ago

Reviews

Comments

Disqus