ลูกสาวบุญธรรมอยากกอบกู้โลก / 養女は世界を救いたい! / 입양딸은 세상을 구원하고 싶습니다
Rank: 6507th, it has 720 monthly / 19.1K total views.
Authors: Pearl
Genres: Shoujo(G) , Drama , Fantasy
Original language: Korean
Translated language: Indonesian
Read direction: Top to Bottom
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2023
Summary:
Aku terbangun dengan tubuh kecil di dalam novel yang kubaca dan diadopsi oleh Cartens, Raja Iblis Modes. Tapi, bukankah negeri ini akan berakhir dengan tragis? Hanya dengan menghentikan perang, kehancuran dunia dapat dicegah! Buruknya lagi, Carten terluka parah! Aku harus pergi ke Hasentat, negeri lawan, untuk menyembuhkannya. Bertemu dengan Komandan Paladin Hasentat, Oheniel, yang juga mengadopsiku. Namun, yang lebih kubutuhkan dari sekadar cinta berlebihan dari kedua ayahku hanyalah... "Berhentilah berkelahi!"
show the remaining

Chapters (49)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 49
Euclasa 150 + 1K 14 days ago
Chapter 48
Euclasa 124 + 591 14 days ago
Chapter 47
Euclasa 221 + 1.7K 34 days ago
Chapter 46
Euclasa 180 + 1K 34 days ago
Chapter 45
Euclasa 271 + 2K 50 days ago
Chapter 44
Euclasa 308 + 1.9K 56 days ago
Chapter 43
Euclasa 365 + 2.6K 66 days ago
Chapter 42
Euclasa 399 + 2.6K 68 days ago
Chapter 41
Euclasa 452 + 3K 78 days ago
Chapter 40
Euclasa 394 + 2.5K 78 days ago
Chapter 39
Euclasa 381 + 2.2K 78 days ago
Chapter 38
Euclasa 392 + 2.2K 78 days ago
Chapter 37
Euclasa 392 + 2.3K 78 days ago
Chapter 36
Euclasa 418 + 2.4K 78 days ago
Chapter 35
Euclasa 433 + 2.6K 78 days ago
Chapter 34
DSteph98 881 + 6.6K 137 days ago
Chapter 33
DSteph98 624 + 4.6K 137 days ago
Chapter 32
DSteph98 1K + 8.9K 169 days ago
Chapter 31
DSteph98 832 + 6.3K 169 days ago
Chapter 30
DSteph98 864 + 6.5K 169 days ago
Chapter 29
DSteph98 970 + 7K 170 days ago
Chapter 28
DSteph98 887 + 6.7K 170 days ago
Chapter 27
DSteph98 1.4K + 10.8K 177 days ago
Chapter 26
DSteph98 1.2K + 8.9K 178 days ago
Chapter 25
DSteph98 1.2K + 9.1K 178 days ago
Chapter 24
DSteph98 1.8K + 15.2K 200 days ago
Chapter 23
DSteph98 1.5K + 11.9K 200 days ago
Chapter 22
DSteph98 1.8K + 14.5K 207 days ago
Chapter 21
DSteph98 1.6K + 13.4K 207 days ago
Chapter 20
DSteph98 1.8K + 14.7K 207 days ago
Chapter 19
DSteph98 1.8K + 14.3K 207 days ago
Chapter 18
DSteph98 2.2K + 18.9K 219 days ago
Chapter 17
DSteph98 2.1K + 17.1K 219 days ago
Chapter 16
DSteph98 2.2K + 17.7K 219 days ago
Chapter 15
DSteph98 2.3K + 18.4K 219 days ago
Chapter 14
DSteph98 2.3K + 18.2K 219 days ago
Chapter 13
DSteph98 2.5K + 19.9K 220 days ago
Chapter 12
DSteph98 2.4K + 19.2K 220 days ago
Chapter 11
DSteph98 2.5K + 19.4K 220 days ago
Chapter 10
DSteph98 2.6K + 20.2K 220 days ago
Chapter 9
DSteph98 2.7K + 19.9K 220 days ago
Chapter 8
DSteph98 2.8K + 21.1K 220 days ago
Chapter 7
DSteph98 3.2K + 25.4K 222 days ago
Chapter 6
DSteph98 3.1K + 22.4K 222 days ago
Chapter 5
DSteph98 3.2K + 22.8K 222 days ago
Chapter 4
DSteph98 3.4K + 23.8K 222 days ago
Chapter 3
DSteph98 3.8K + 26.1K 222 days ago
Chapter 2
DSteph98 4.6K + 30.7K 222 days ago
Chapter 1
Chomell 6.9K + 45.2K 224 days ago

Reviews

Comments

Disqus